Knikker uitgeverij

  Privacy beleid

  Uitgeverij A. Story respecteert de privacy van alle kopers. Voor het afhandelen van een bestelling van de koper heeft uitgeverij A. Story gegevens nodig.
  Uitgeverij A. Story is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. We stellen uitsluitend gegevens die noodzakelijk voor het uitvoeren van de bestelling zijn ter beschikking aan derden.
  Uitgeverij A. Story stuurt geen ongewenste email of post.
  Uitgeverij A. Story neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Voor het toezenden van de nieuwsbrief gebruikt uitgeverij A. Story de gegevens.

  Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van uitgeverij A. Story. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen.

  Uitgeverij A. Story bewaart persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting en niet langer dan strikt nodig is.